لرستان - سفیر افلاک
حوادث کارگری در لرستان ۳۰ درصد کاهش یافت ۲۶ تیر ۱۳۹۹
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

حوادث کارگری در لرستان ۳۰ درصد کاهش یافت

آشتاب گفت: با ارائه آموزش های لازم و بررسی های صورت گرفته، حوادث کارگری در لرستان 30 درصد کاهش یافته است.