لرستان - سفیر افلاک
راه اندازی ۱۸۰ خانه هلال در لرستان/۱۵۲ هزار نفر از آموزش های پیشگیری کرونا بهره مند شدند ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان:

راه اندازی ۱۸۰ خانه هلال در لرستان/۱۵۲ هزار نفر از آموزش های پیشگیری کرونا بهره مند شدند

رضایی گفت: سرانه در نظر گرفته برای استان 110 خانه هلال بود اما به دلیل شرایط استان 180 خانه هلال در نظر گرفته شده است.

۵۱ خانه هلال روستایی در لرستان افتتاح می‌شود ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

۵۱ خانه هلال روستایی در لرستان افتتاح می‌شود

رضایی گفت: ۵۱ خانه هلال روستایی در لرستان افتتاح می شود و تعداد خانه های هلال در روستاها به ۱۵۰ خانه افزایش می یابد.

۵۲ خانه هلال روستایی در لرستان راه اندازی می شود ۲۹ دی ۱۳۹۹
مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان:

۵۲ خانه هلال روستایی در لرستان راه اندازی می شود

رضایی گفت: 52 خانه هلال روستایی تا پایان سال در استان لرستان راه اندازی می شود.

۹ خانه هلال در لرستان افتتاح می‌شود ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان:

۹ خانه هلال در لرستان افتتاح می‌شود

رضایی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: 9 خانه هلال همزمان با هفته دولت در لرستان افتتاح می شود.

خانه هلال در ۱۰۷ روستای لرستان ایجاد می‌شود ۲۵ تیر ۱۳۹۹
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان:

خانه هلال در ۱۰۷ روستای لرستان ایجاد می‌شود

رضایی گفت: 107 خانه هلال به منظور مقابله با حوادث ومخاطرات در روستاهای لرستان ایجاد می‌شود.