لرستان - سفیر افلاک
دوره های آموزش خبرنگاری برگزار مي شود 27 خرداد 1399
مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان:

دوره های آموزش خبرنگاری برگزار مي شود

سید احمد موسوی گفت: آموزش و برگزاری دوره های آموزشی ویژه خبرنگاری برای اصحاب رسانه استان لرستان از رویکرد اصلی خانه مطبوعات در سال ۹۹ است.