لرستان - سفیر افلاک
تعطیلی تمام تاسیسات گردشگری لرستان/کرونا ۹۳ میلیارد تومان خسارت به به بار آورد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
معاون میراث فرهنگی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

تعطیلی تمام تاسیسات گردشگری لرستان/کرونا ۹۳ میلیارد تومان خسارت به به بار آورد

معاون گردشگری میراث فرهنگی لرستان با اشاره به تعطیلی تمامی تاسیسات گردشگری لرستان گفت: کرونا 93 میلیارد تومان به حوزه گردشگری لرستان خسارت وارد کرده است.

۱۴ میلیارد تومان خسارت کرونا به مشاغل کارفرمایی در لرستان پرداخت شد ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان:

۱۴ میلیارد تومان خسارت کرونا به مشاغل کارفرمایی در لرستان پرداخت شد

آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: تاکنون ۱۴ میلیارد تومان خسارت کرونا به مشاغل کارفرمایی در استان لرستان پرداخت شده است.