لرستان - سفیر افلاک
۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان لرستان توزیع می شود 06 شهریور 1399
مسئول بسیج جامعه زنان لرستان:

۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان لرستان توزیع می شود

سپهوند گفت: 2 هزار و 670 بسته معیشتی توسط بسیج جامعه زنان در بین نیازمندان آسیب دیده از کرونا در دهه اول محرم توزیع می شود.