لرستان - سفیر افلاک
استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان داروی مکمل درمان کرونا ۰۸ بهمن ۱۳۹۹

استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان داروی مکمل درمان کرونا

مطالعه جدید نشان می دهد پروبیوتیک ها نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا کرده و به بهبودی سریع تر بیماران کرونایی کمک می کنند.