لرستان - سفیر افلاک
تاثیر دارچین بر کووید ۱۹/نجات بیماران کرونایی با سلول های بندناف ۰۴ تیر ۱۴۰۰

تاثیر دارچین بر کووید ۱۹/نجات بیماران کرونایی با سلول های بندناف

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.