لرستان - سفیر افلاک
۳۷۰ پروژه عمرانی در لرستان اجرایی می شود 24 دی 1399
استاندار لرستان:

۳۷۰ پروژه عمرانی در لرستان اجرایی می شود

خادمی گفت: عملیات اجرایی ۳۷۰ پروژه در استان لرستان آغاز شده است.