لرستان - سفیر افلاک
آیت‌الله مروجی (ره) شخصیتی متواضع، خداباور و خداترس بود ۲۵ تیر ۱۳۹۹
مدیر رادیو ایران در گفتگو با سفیرافلاک:

آیت‌الله مروجی (ره) شخصیتی متواضع، خداباور و خداترس بود

محمد زاده گفت: آیت‌الله مروجی (ره) دارای شخصیتی متواضع، خداباور و خداترس بود و اهتمام ویژه‌ای در وفاداری به انقلاب، امام(ره)، رهبری و راه شهدا داشتند.