لرستان - سفیر افلاک
قطعی راه دسترسی روستاهای ززو ماهروی الیگودرز؛ مردم در راه مانده‌اند 14 آبان 1401
سفیرافلاک گزارش می‌دهد؛

قطعی راه دسترسی روستاهای ززو ماهروی الیگودرز؛ مردم در راه مانده‌اند

در پی بارش‌های اخیر راه دسترسی برخی از روستاهای بخش ززو ماهرو الیگودرز مسدود شده و به دلیل خرابی مسیر برخی از روستائیان در راه مانده‌اند و منتظر حضور عوامل راهداری هستند.