لرستان - سفیر افلاک
رزمایش شیفت ایثار در شهرستان دورود برگزار شد ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

رزمایش شیفت ایثار در شهرستان دورود برگزار شد

رزمایش شیفت ایثار باهدف حمایت از جهش تولید در شهرستان دورود برگزار شد.