لرستان - سفیر افلاک
برق رسانی به۷۰ روستای دلفان ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
فرماندار دلفان خبرداد:

برق رسانی به۷۰ روستای دلفان

فرماندار دلفان گفت: ۷۰ روستای دلفان برق رسانی شد و در حال حاضر صد درصد جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از نعمت برق بهره‌مند شده‌اند.