لرستان - سفیر افلاک
۱۱ عنوان کتاب ناشران بومی در خرم آباد رونمایی شد ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

۱۱ عنوان کتاب ناشران بومی در خرم آباد رونمایی شد

طی مراسمی از ۱۱ عنوان کتاب انتشارات هاویر و شهید تیموری خرم آباد رونمایی شد.

طرح جامع پدافند غیرعامل لرستان رونمایی شد ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

طرح جامع پدافند غیرعامل لرستان رونمایی شد

طرح جامع پدافند غیرعامل استان با حضور روسای دستگاه های مربوطه رونمایی شد.