لرستان - سفیر افلاک
زردچوبه دارای خواص ضد ویروسی است ۳۰ تیر ۱۳۹۹
محققان چینی می گویند؛

زردچوبه دارای خواص ضد ویروسی است

تحقیق جدید نشان می دهد ترکیب طبیعی موسوم به کورکومین در زردچوبه می تواند به نابودی برخی ویروس ها کمک کند.