لرستان - سفیر افلاک
۴۲ پروژه آموزشی توسط خیران در لرستان احداث می‌شود ۲۸ تیر ۱۳۹۹
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

۴۲ پروژه آموزشی توسط خیران در لرستان احداث می‌شود

رضوی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان گفت: 42 پروژه آموزشی توسط خیران در لرستان احداث و تا مهر ماه افتتاح می‌شود.