لرستان - سفیر افلاک
واکسن دانشگاه آکسفورد در برابرکرونا موفق عمل کرد ۲۸ تیر ۱۳۹۹

واکسن دانشگاه آکسفورد در برابرکرونا موفق عمل کرد

براساس گزارش‌های منتشر شده، داوطلبانی که واکسن ضد کرونای توسعه داده شده توسط دانشگاه آکسفورد را دریافت کرده‌اند در برابر ویروس کرونا ایمن بوده‌اند.

آزمایش بالینی نخستین واکسن کرونای هند آغاز می شود ۱۸ تیر ۱۳۹۹
از هفته آینده؛

آزمایش بالینی نخستین واکسن کرونای هند آغاز می شود

قرار است هفته آینده نخستین واکسنی که هند برای مقابله با کرونا ساخته روی ۳۷۵ نفر آزمایش شود.