لرستان - سفیر افلاک
سربندی که سلامت بدن انسان را کنترل می‌کند ۲۶ آبان ۱۳۹۹

سربندی که سلامت بدن انسان را کنترل می‌کند

یک شرکت نوپا سربند جدیدی را تولید کرده که با بررسی شرایط بدن، از وضعیت سلامت بدن اطمینان حاصل می‌کند و برای کمک به برنامه‌ریزی تمرینات ورزشی نیز قابل استفاده است.