لرستان - سفیر افلاک
سردار آزمون بیش از یک سال در مدار باشگاه سِویا است ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سردار آزمون بیش از یک سال در مدار باشگاه سِویا است

یک سایت اسپانیایی اعلام کرد سردار آزمون بیش از یک سال در مدار باشگاه سِویا قرار دارد.

سردار آزمون و هم تیمی طارمی در رادار باشگاه سِویا اسپانیا ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

سردار آزمون و هم تیمی طارمی در رادار باشگاه سِویا اسپانیا

یک سایت اسپانیایی از علاقه باشگاه سویا اسپانیا به جذب سردار آزمون در پایان فصل خبر داد.