لرستان - سفیر افلاک
سردیس شهید «علیرضا حیدریان» ساخته می‌شود ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان:

سردیس شهید «علیرضا حیدریان» ساخته می‌شود

موسوی، مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان گفت: سردیس شهید علیرضا حیدریان ساخته و در محوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد نصب می‌شود.