لرستان - سفیر افلاک
وضعیت هشدار مصرف برق در کوهدشت/خاموشی‌ها افزایش یافت ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
رئیس اداره برق کوهدشت در گفتگو با سفیرافلاک:

وضعیت هشدار مصرف برق در کوهدشت/خاموشی‌ها افزایش یافت

بدری، رئیس اداره برق کوهدشت گفت: مصرف برق در شهرستان کوهدشت در وضعیت هشدار قرار گرفته و خاموشی‌ها افزایش یافته است.