لرستان - سفیر افلاک
کام تلخ تعطیلات با کرونا/سفری که یک عمر پشیمانی بر جای می گذارد 24 مهر 1399
چمدان هایی پر از کرونا؛

کام تلخ تعطیلات با کرونا/سفری که یک عمر پشیمانی بر جای می گذارد

در این روزهایی که کرونا بیش از هر زمانی جولان می دهد و قربانی می گیرد، رفتن به سفر ریسک بزرگی است که ممکن است به تلخ ترین خاطره مبدل شود و جز پشیمانی چیزی نداشته باشد.