لرستان - سفیر افلاک
تشدید نظارت بر زیستگاه های سمندر لرستانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

تشدید نظارت بر زیستگاه های سمندر لرستانی

قائد رحمت از تشدید نظارت ها بر زیستگاه های سمندر لرستانی جهت حفاظت موثر از این گونه اندمیک در استان خبر داد.

زیستگاه جدید سمندر لرستانی در پلدختر شناسایی شد ۰۱ مهر ۱۳۹۹
معاون محیط زیست لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

زیستگاه جدید سمندر لرستانی در پلدختر شناسایی شد

قائد رحمت، معاون فنی محیط زیست لرستان گفت: زیستگاه جدید سمندر لرستانی در شهرستان پلدختر توسط محیط بانان شناسایی شد.