لرستان - سفیر افلاک
آمادگی ۲۱ پایگاه لرستان برای سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول 31 خرداد 1400
دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد:

آمادگی ۲۱ پایگاه لرستان برای سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول

معتمدی گفت: ۲۱ پایگاه لرستان برای سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول آمادگی لازم را دارند.