لرستان - سفیر افلاک
۴۵ میلیارد تومان اعتبار به شهرک‌های گلخانه‌ای لرستان اختصاص یافت 18 مهر 1401
مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی لرستان:

۴۵ میلیارد تومان اعتبار به شهرک‌های گلخانه‌ای لرستان اختصاص یافت

طولابی گفت: امسال از محل اعتبارات ملی 45 میلیارد تومان اعتبار به شهرک‌های گلخانه‌ای لرستان اختصاص یافت.