لرستان - سفیر افلاک
شهادت در مسیر دانش هسته ای/نخبگانی که قله های علمی را فتح کردند 09 آذر 1399
آسمانی شدن فخر صنعت هسته ای ایران؛

شهادت در مسیر دانش هسته ای/نخبگانی که قله های علمی را فتح کردند

ترور دانشمندان هسته ای ایران نشانگر عجز و ناتوانی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در برابر ملتی است که با تقدیم جان خویش از آرمان ها و اهداف بزرگ خود صیانت می کنند.