لرستان - سفیر افلاک
«بیکاری» جوانان را پا در رکاب «مرگ» کرد/معامله جان برای نان ۰۹ آبان ۱۳۹۹
نقض قوانین زیر چرخ‌های تند خودروهای شوتی؛

«بیکاری» جوانان را پا در رکاب «مرگ» کرد/معامله جان برای نان

معضل بیکاری، جوانان لرستانی را به شوتی گری سوق می دهد؛ خودروهای شوتی علاوه بر جابجایی بار قاچاق، با سرعت زیادی تردد می کنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را نادیده می گیرند و جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.