لرستان - سفیر افلاک
نسخه پیچی وعده ها برای راه اندازی یک داروخانه/چشم انتظاری بیماران خاص بالاخره کی پایان می یابد؟ 27 بهمن 1399

نسخه پیچی وعده ها برای راه اندازی یک داروخانه/چشم انتظاری بیماران خاص بالاخره کی پایان می یابد؟

لرستان تنها استانی در کشور است که داروخانه هلال احمر ندارد و با گذشت سالهای سال، فقط وعده ها بوده که برای راه اندازی این داروخانه نسخه پیچی شده است.