لرستان - سفیر افلاک
۱۷ هزار کارت ملی هوشمند در انتظار متقاضی مانده است ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۷ هزار کارت ملی هوشمند در انتظار متقاضی مانده است

امیری گفت: ۱۷ هزار و ۴۰۶ کارت ملی هوشمند در استان لرستان در انتظار متقاضی مانده است.

بیش از ۱۹ هزار کارت ملی هوشمند در لرستان صادر شد ۱۲ مهر ۱۳۹۹
مدیر کل ثبت احوال لرستان:

بیش از ۱۹ هزار کارت ملی هوشمند در لرستان صادر شد

شفیعیان، مدیر کل ثبت احوال لرستان گفت: 19 هزار و 435 کارت ملی هوشمند در نیمه نخست امسال در لرستان صادر شده است.