لرستان - سفیر افلاک
افزایش ۳۰ درصدی مصرف آب در لرستان/۷ حلقه چاه جدید حفر شد 06 خرداد 1400
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان:

افزایش ۳۰ درصدی مصرف آب در لرستان/۷ حلقه چاه جدید حفر شد

کرم وند گفت: میزان مصرف آب در استان بیش از 30 درصد افزایش داشته که نیاز است برای جلوگیری از تنش آب صرفه جویی شود.