لرستان - سفیر افلاک
۲ طرح اقتصادی لرستان از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شد 11 آبان 1401
استاندار لرستان:

۲ طرح اقتصادی لرستان از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شد

زیویار گفت: از محل صندوق توسعه ملی 2 طرح اقتصادی هتل آبشار و لاستیک بارز الیگودرز ۷۹ میلیارد تومان تامین اعتبار شد.