لرستان - سفیر افلاک
لرستان قطب تولید داروی کشور/گنجینه‎ ای از گیاهان دارویی در قلب زاگرس خودنمایی می ‎کند 24 آبان 1399
سفیرافلاک گزارش می‌دهد؛

لرستان قطب تولید داروی کشور/گنجینه‎ ای از گیاهان دارویی در قلب زاگرس خودنمایی می ‎کند

وجود 3 واحد بزرگ داروسازی کشور در استان لرستان و همچنین گنجینه ای از گیاهان دارویی سبب شده تا این استان یکی از قطب های تولید دارو باشد.