لرستان - سفیر افلاک
پلمپ ۱۶۰ واحد صنفی متخلف در دلفان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پلمپ ۱۶۰ واحد صنفی متخلف در دلفان

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دلفان گفت: ۱۶۰ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و دستورالعمل های پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در این شهرستان پلمب شد.

تغییر در هیأت رئیسه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لرستان ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییر در هیأت رئیسه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لرستان

اولین جلسه‌ی رسمی انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لرستان در سال جدید با برخی تغییرات در شاکله هیأت رئیسه این انجمن برگزار گردید.