لرستان - سفیر افلاک
جنگ بر سر تصاحب «طلای کثیف» در بروجرد بالا گرفت/شهرداری گوی سبقت را ربود ۱۴ تیر ۱۳۹۹
سد محکم شهرداری پیش روی واحدهای ضایعاتی؛

جنگ بر سر تصاحب «طلای کثیف» در بروجرد بالا گرفت/شهرداری گوی سبقت را ربود

جنگ بر سر تصاحب «طلای کثیف» در بروجرد بین واحدهای ضایعاتی و شهرداری بالا گرفته که در این بین شهرداری گوی سبقت را ربوده است و هر بار خریداران ضایعات دست به اعتراض زده و به خیابان می‌آیند.