لرستان - سفیر افلاک
قدرتمند شدن یک جامعه در گرو بالا بردن علم و دانش است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
استاندار لرستان:

قدرتمند شدن یک جامعه در گرو بالا بردن علم و دانش است

خادمی گفت: امروز نقش علم و دانش در دنیا بسیار پررنگ تر و با اهمیت تر شده و موضوع مهم نقش قدرتمندی است که دانش ایفا می کند و اگر جامعه ای به دنبال قدرتمند شدن باشد باید قدرت علم و دانش خود را بالاتر ببرد.