لرستان - سفیر افلاک
عملیات اجرایی سد مخملکوه خرم آباد از سر گرفته شد 21 آبان 1401
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان:

عملیات اجرایی سد مخملکوه خرم آباد از سر گرفته شد

حسن نژاد با اشاره به مشخص شدن پیمانکار سد مخملکوه خرم آباد گفت: عملیات اجرایی این سد از سر گرفته شد.

اعتبار ویژه ای برای سدهای «مخملکوه» و «آبسرده» لرستان لحاظ شود 06 آبان 1401
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان:

اعتبار ویژه ای برای سدهای «مخملکوه» و «آبسرده» لرستان لحاظ شود

حسن نژاد گفت: نیاز است برای دو پروژه اضطراری لرستان یعنی سدهای مخملکوه و آبسرده اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا تکمیل شوند.