لرستان - سفیر افلاک
۱۶۴ پایگاه آماده دریافت نذر قربانی در روز عید قربان است ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
مدیر کل کمیته امداد لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

۱۶۴ پایگاه آماده دریافت نذر قربانی در روز عید قربان است

محمدی فارسانی، مدیر کل کمیته امداد لرستان گفت: 164 پایگاه در استان لرستان آماده دریافت نذر قربانی در روز عید قربان است و نیکوکاران می توانند کمک های خود را به این پایگاه ها تحویل دهند.