لرستان - سفیر افلاک
بازخوانی ‌حوادث پس از انتخابات سال ۸۸/بساط بزرگترین فتنه با خلق حماسه ۹ دی برچیده شد 09 دی 1399
حماسه ای که ماندگار شد؛

بازخوانی ‌حوادث پس از انتخابات سال ۸۸/بساط بزرگترین فتنه با خلق حماسه ۹ دی برچیده شد

حضور مردم در حماسه ۹ دی، درس عبرتی برای دشمنان شد و فتنه گرانی که در تخریب بیت المال، هتک حرمت و توهین به مقدسات کوتاهی نکردند با حضور پور شور ملت ایران به زباله دان تاریخ پیوستند.