لرستان - سفیر افلاک
مصرف برق در لرستان به مرز هشدار رسید/ادامه روند فعلی منجر به خاموشی می شود 02 تیر 1399
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در گفت وگو با سفيرافلاك؛

مصرف برق در لرستان به مرز هشدار رسید/ادامه روند فعلی منجر به خاموشی می شود

فریدون خودنیا گفت: مصرف برق در لرستان به مرز هشدار رسید و در صورت ادامه روند افزایش مصرف، خاموشی هایی اعمال می شود.