لرستان - سفیر افلاک
فسیل یک میلیارد ساله‌ای که می تواند اولین حیوان چند سلولی باشد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

فسیل یک میلیارد ساله‌ای که می تواند اولین حیوان چند سلولی باشد

یک ریزفسیل چند سلولی به قدمت شاید بیش از یک میلیارد سال در ارتفاعات اسکاتلند پیدا شده است که به باور محققان می تواند نخستین حیوان چند سلولی تاریخ زمین باشد.