لرستان - سفیر افلاک
۳۵ پروژه آموزشی در لرستان به بهره برداری می رسد 26 اردیبهشت 1400
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان:

۳۵ پروژه آموزشی در لرستان به بهره برداری می رسد

غفوری نژاد گفت: 100 کلاس درس در قالب 35 پروژه تا نیمه اول امسال در استان لرستان به بهره برداری می رسد.