لرستان - سفیر افلاک
ارسال ربات پاکبان به فضا! ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

ارسال ربات پاکبان به فضا!

چین رباتی را به فضا ارسال کرده که قادر است زباله‌های فضایی را با یک تور بزرگ جمع کند و سپس بسوزاند.

ماهواره ناهید ۳ در حال پشت سر گذاشتن طراحی مفهومی است ۲۱ آبان ۱۳۹۹

ماهواره ناهید ۳ در حال پشت سر گذاشتن طراحی مفهومی است

معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران گفت: پژوهشگاه فضایی ایران در حال پشت سر گذاشتن مراحل امکان سنجی و طراحی مفهومی ساخت ماهواره ناهید ۳ است.