لرستان - سفیر افلاک
تولید ۳۰ درصد ماهیان سردآبی کشور در لرستان 14 مرداد 1399
مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی خرم آباد مطرح کرد:

تولید ۳۰ درصد ماهیان سردآبی کشور در لرستان

بیرانوند، مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی خرم‌آباد گفت: بیش از 30 درصد تکثیر ماهیان سردآبی کشور در استان لرستان تولید می‌شود.