لرستان - سفیر افلاک
کمبود پزشک متخصص عفونی در بروجرد/تعداد تخت های کرونایی افزایش یافت 17 آبان 1399
معاون درمان شبکه بهداشت بروجرد:

کمبود پزشک متخصص عفونی در بروجرد/تعداد تخت های کرونایی افزایش یافت

زارعی، معاون درمان شبکه بهداشت بروجرد گفت: در شهرستان بروجرد کمبود متخصص عفونی وجود دارد که ضروریست پزشک متخصص به این شهرستان اعزام شود.