لرستان - سفیر افلاک
اتفاقات عجیب در آستانه مجمع شطرنج/ انتخابات مهندسی می‌شود؟ ۳۱ تیر ۱۳۹۹

اتفاقات عجیب در آستانه مجمع شطرنج/ انتخابات مهندسی می‌شود؟

برخی اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر شطرنج زمزمه‌هایی برای تلاش در مهندسی چینش اعضای مجمع انتخاباتی این فدراسیون به راه انداخته است.