لرستان - سفیر افلاک
پروازهای اروپا و آمریکا لغو شود/نگرانی از گونه جهش‌یافته ویروس کرونا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

پروازهای اروپا و آمریکا لغو شود/نگرانی از گونه جهش‌یافته ویروس کرونا

ابراهیمی گفت: لغو پروازهای اروپا و آمریکا برای جلوگیری از شعله ور شدن کرونا ضروری است چرا که احتمال آلوده بودن افراد به ویروس جهش یافته وجود دارد.