لرستان - سفیر افلاک
«حسینیه سفیرافلاک»| کوهدشت در شب عاشورای حسینی غرق در ماتم شد 09 شهریور 1399
فیلم؛

«حسینیه سفیرافلاک»| کوهدشت در شب عاشورای حسینی غرق در ماتم شد

کوهدشت در شب عاشواری حسینی غرق در عزا و ماتم شد.