لرستان - سفیر افلاک
خدمتگزاران بی ادعا/پزشکانی که برای تسکین درد محرومان بسیج شده اند 03 آذر 1399
سفیرافلاک گزارش می دهد؛

خدمتگزاران بی ادعا/پزشکانی که برای تسکین درد محرومان بسیج شده اند

پزشکان بسیجی برای ارائه خدمات دارویی و درمانی به بیماران نیازمند و محروم، اعزام می شوند و خالصانه مرهمی بر دردهای نیازمندان می گذارند.