لرستان - سفیر افلاک
دستگاهی که داده‌ها را با نوک انگشتان از درون بدن به محیط بیرون منتقل می‌کند 15 آذر 1399

دستگاهی که داده‌ها را با نوک انگشتان از درون بدن به محیط بیرون منتقل می‌کند

محققان دانشگاه پوردو برای نخستین بار دستگاهی ابداع کرده اند که مانند یک مچ بند است و قادر به دریافت داده های درون بدن و انتقال آنها به خارج از نوک انگشتان است.

ابداع پوست مصنوعی که خود را ۵ هزار بار ترمیم می کند 10 آذر 1399

ابداع پوست مصنوعی که خود را ۵ هزار بار ترمیم می کند

محققان مدعی توسعه یک پوست مصنوعی قدرتمند با خاصیت ارتجاعی شده‌اند که می‌تواند خود را ۵ هزار بار ترمیم کند.