لرستان - سفیر افلاک
۲ میلیارد ریال تجهیزات بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان اهدا شد ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
به همت سپاه حضرت ابوالفضل(ع)؛

۲ میلیارد ریال تجهیزات بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان اهدا شد

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) گفت: به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان لرستان وسایل پزشکی به قیمت دو میلیارد ریال به علوم پزشکی استان اهداء شد.