لرستان - سفیر افلاک
مسئول جدید شبکه بهداشت و درمان کوهدشت معرفی شد ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

مسئول جدید شبکه بهداشت و درمان کوهدشت معرفی شد

محمود سوری به عنوان مسئول جدید شبکه بهداشت و درمان کوهدشت منصوب شد.